Komenda

Organizovaný termín pro veřejnost

Úterý 19. září 2023 - Běžecká Tour – Den pro veřejnost – Běh u Komendy. Běhá se mezi 16,15 – 17,45 hodinou z cesty mezi novým infocentrem pod mostem a ZŠ Komenského – garantem je Katka M. Na účastníky čeká opět pozornost od sponzora Tour – ČPZP.

Popis etapy

Startuje se z chodníčku za nemocnicí a běží se směrem dolů k řece a to až na nábřeží, hned za potrubím se dáme cestičkou vpravo až na roh, kde podběhneme potrubí (pozor na hlavu) a dáme se vpravo po panelové cestě až na stejnou cestu, kterou jsem běželi dolů. Zde se dáme doleva a vyběhneme kopeček do cíle. Cílovou čárou je znovu chodníček.

Mapa

Mapa trasy

Start

Startuje se z chodníčku za nemocnicí.

Start trasy

Cíl

Startuje se z chodníčku za nemocnicí.

Cíl trasy