TOM 3511Vltavský paprsek

Kralupy nad Vltavou

Všeobecná pravidla pro oddílovou posilovnu

 1. Před prvním cvičením se každý seznámí s těmito pravidly a návodem na obsluhu jednotlivých náčiní (veslovací trenažér, běžecký trenažér, spinningové kolo, posilovací věž). Potvrzení seznámení provede do sešitu seznámení - svým podpisem. Bez seznámení se s těmito pravidly a návodem na obsluhu jednotlivých náčiní je zakázáno používat zařízení posilovny.
 2. Pro objednání posilovny slouží na oddílových stránkách formulář, kde si lze zamluvit volný termín - objednání může být prováděno maximálně 4 týdny předem, v aktuální den min. 2 hodiny předem, v ostatních případech záleží na pořadí příchodu do posilovny. Pokud by došlo ke kolizi při zablokování termínu v aktuální den, je potřeba se vzájemně domluvit. Maximální počet současně cvičících je 5.
 3. Vstup do posilovny je pouze po přezutí a v čisté obuvi.
 4. Zjištěné závady každý bez prodlení zapíše do knihy závad.
 5. Účast v posilovně se zapíše do knihy návštěv.
 6. Platba je 10,- Kč - aktivní člen KČT Kralupy (úklidy a práce na základně, pomoc při akcích pro veřejnost), nebo 30,- Kč - člen KČT Kralupy, nebo 80,- Kč - nečlen KČT Kralupy za každou započatou hodinu.
 7. Po ukončení cvičení se provede otření madel a stroje od potu, odpad se odnese do popelnice.
 8. V posilovně je zakázáno nechávat zpocené oblečení a obuv.
 9. V posilovně je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a jíst.
 10. Děti do 15-ti let mají vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.
 11. K dispozici je sociální zařízení - při použití je povinnost každého po sobě uklidit (umytí umyvadla, v případě použití sprchy vytřít).
 12. Při odchodu je každý povinen zavřít okno, zatáhnout žaluzie, ztlumit topení na stupeň 2, zhasnout světla, zkontrolovat sociální část posilovny, zamknout a klíč uložit v klubovně na určené místo.

Rezervace posilovny

 1. K rezervaci posilovny slouží on-line Excel na Google Docs.
 2. Rezervovat lze jednotlivé stroje nebo celou posilovnu pro daný čas (v případě že používáte jen jeden stroj, neblokujte celou posilovnu).
 3. Při první rezervaci na Google Docs je nutné v záložce Seznam napsat svoje jméno a příjmení + iniciály (popř. jinou zkratku svého jména) a pro přehlednost zvolit i barevné odlišení písma.
 4. Vše se ukládá automaticky, takže nehledejte tlačítko Uložit :-)
 5. Při nedodržení daných pravidel budou rezervace automaticky smazány!
ON-LINE REZERVACE
Copyright © 2008 - 2013 TOM 3511 Vltavský paprsek Kralupy nad Vltavou | webmaster Jan Koldinský | webhosting by ONEbit.cz
Doporučujeme: Sekce KČT Kralupy | Sekce KČT MTB | Turistický závod | A-TOM | KČT | Kralupy nad Vltavou | rajce.net: TZ MTB Běh Výlety Ostatní