Hodnocení MTB Tour

 1. Vzorec pro výpočet bodů v jednotlivých etapách BODY = 100 * cas_viteze / cas_zavodnika, zaokrouhleno na 2 desetinná místa.
 2. Při shodě časů v etapě závodníci dostanou stejný počet bodů, budou uvedeni na stejném místě, avšak zaberou v pořadí místa dvě.
 3. Pokud v celkovém hodnocení dojde na rovnost bodů další kritéria hodnocení jsou následujicí:
  • Připočítání další etapy s nejvyšší bodovým ohodnocením (pokud jeden z nich nebude mít zajetou etapu navíc má smůlu)
  • Součet bodů ve všech etapách, které absolvovali oba závodníci
  • Pokud ani tyto kritéria nerozhodnou, budou závodníci na stejném místě
 4. Do celkového pořadí se započítávají body z 2/3 etap, do super-pořadí se započítávají body ze všech etap.
 5. Plánovaný počet etap v sezóně 2020 je 9, tzn. do celkového pořadí se počítá 6 nejvyšších bodových zisků, do super-pořadí 9.