Půjčovní řád

Dle tohoto půjčovního řádu si lze u KČT a TOM Kralupy nad Vltavou zapůjčit následující turistický, tábornický a další drobný materiál:

Turistický a tábornický materiál Cena:
aktivní člen KČT
a TOM Kralupy n.Vlt.
Cena:
ostatní
Stan pro 2-3 osoby 20,-Kč 40,-Kč
Celta (kosočtverec) 5,-Kč 10,-Kč
Loď Vydra (bez pádel) 60,-Kč 120,-Kč
Raft Colorado (bez pádel) 100,-Kč 250,-Kč
Raftová pumpa 20,-Kč 50,-Kč/do 5 dnů
jinak 100,-Kč
Pádlo 5,-Kč 10,-Kč
Vesta 5,-Kč 10,-Kč
Barel (pro uložení věcí do lodi) 5,-Kč 10,-Kč
Lakros (sada 14 pálek) 15,-Kč 30,-Kč
Soft (sada 10 rukavic, pálka, míč) 30,-Kč 70,-Kč
Síť volejbalová 5,-Kč 10,-Kč
Ostatní drobný materiál (kotlíky, ešusy, čutory, mapy, apod.) dohodou dohodou

Poznámka: S výjimkou raftové pumpy jsou ceny uvedeny za jeden den půjčení.

Současně se zapůjčením se vypíše půjčovní list (nutný OP). Platba je požadována předem. Při zapůjčení lodí, raftu a u osob, které si půjčují poprvé, bude požadována finanční protihodnota, která bude při vrácení věcí (v pořádku) vrácena zpět či úměrně krácena.

V případě poškození, zničení a ztráty je vyžadována finanční náhrada. Při vrácení v pozdějším termínu, než bylo dohodnuto a zapsáno do výpůjčního listu, se účtuje dvojnásobná cena.

Materiál se půjčuje na turistické základně KČT a TOM Kralupy nad Vltavou.
Adresa: Ke Koupališti 182, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Oprávněný půjčovat turistický a tábornický materiál je Ing. Zdeněk Vejrosta nebo osoba jím pověřená.