Fotosoutěže Klubu českých turistů

Vyhodnocení 5. ročníku fotosoutěže
(rok 2011)

Pátého ročníku fotosoutěže se zúčastnilo 13 členů KČT. Celkem se ve 4 kategoriích sešlo 65 fotografií.

Kategorie

Akce TOM a KČT - 17 fotografií
Turistický závod a MTB - 6 fotografií
Individuální turistika a cestování - 22 fotografií
Živá příroda - 20 fotografií

Jednotlivé kategorie vyhodnocovala nezávislá odborná porota. První kategorii hodnotili Petrovičovi, druhou kategorii p. Špaček, třetí kategorii Tylšarovi a čtvrtou pak p. Kašpar. Letos poprvé byla udělena i Cena "okem" předsedy a Originalita.

A jak to dopadlo?

Akce TOM a KČT

1. místo: Říp z balónu - Zdeněk Vejrosta
2. místo: Přírodní síla - Jan Vavřík
3. místo: Skrytá energie - Jan Vavřík
3. místo: Kam až oko dohlédne - Romana Vejrostová

Galerie vítězných fotografií

Turistický závod a MTB

1. místo: Dlouhý krok - Zdeněk Vejrosta
2. místo: Na sever! - Zdeňka Karešová
3. místo: Skvělý výsledek! - Zbyněk Veselý

Galerie vítězných fotografií

Individuální turistika a cestování:

1. místo: Kry u ústí Jokulsá - Lenka Vejrostová
2. místo: Na větrné hůrce - Jan Vejrosta
3. místo: Kontrasty - Zdeňka Karešová

Galerie vítězných fotografií

Živá příroda

1. místo: Do korun - Zdeňka Karešová
2. místo: Shora a zpředu - Jaroslav Vavřík
3. místo: Dobré ráno - Lenka Vejrostová

Cena originality - Kozy (Věra Šimková)
Cena "okem" předsedy - Podzim v Lutovníku (Jaroslav Vavřík)

Galerie vítězných fotografií

Ostatní fotografie

V následující Galerii si můžete prohlédnou ostatní fotografie, které se zúčastnily 5. ročníku fotosoutěže v roce 2011.

Galerie ostatních fotografií ze všech vyhlášených kategorií


Vyhodnocení 4. ročníku fotosoutěže
Vyhodnocení 3. ročníku fotosoutěže
Vyhodnocení 2. ročníku fotosoutěže
Vyhodnocení 1. ročníku fotosoutěže