Komenda

Organizovaný termín pro veřejnost

Pátek 20. září 2019: Běhá se mezi 16 – 17.40 hodinou z cesty mezi novým infocentrem pod mostem a ZŠ Komenského – garantem je Katka M. Délka časovky je 500 metrů a tak přijď i ty – svojí účastí tak můžeš podpořit oddílové aktivity.

Popis etapy

Startuje se z chodníčku za nemocnicí a běží se směrem dolů k řece a to až na nábřeží, hned za potrubím se dáme cestičkou vpravo až na roh, kde podběhneme potrubí (pozor na hlavu) a dáme se vpravo po panelové cestě až na stejnou cestu, kterou jsem běželi dolů. Zde se dáme doleva a vyběhneme kopeček do cíle. Cílovou čárou je znovu chodníček.

Mapa

Mapa trasy

Start

Startuje se z chodníčku za nemocnicí.

Start trasy

Cíl

Startuje se z chodníčku za nemocnicí.

Cíl trasy